Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 02/02 - 06/02 THầN TướNG TRở LạI

Sự kiện 1: Lợi Tức Năm Mới

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp 1 lần đạt mức sẽ nhận được hoàn trả vàng

Chú ý: Mỗi mức hoàn trả chỉ nhận được 1 lần. Hoàn trả vàng gửi qua thư

2. Cùng 1 mốc hoàn trả, nạp 2 lần cũng chỉ tính 1 lần hoàn trả

3. Vàng hoàn trả không tăng kinh nghiệm VIP

Ví dụ: Nạp 500vàng sẽ nhận thêm 800vàng, tổng cộng sau khi nạp sẽ là 1300vàng

Sự kiện 2: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới

Sự Kiện 3: Quà Tháp Karin

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi mốc nạp 1000 vàng, 5000 vàng, 10.000 vàng chỉ được nhận 1 lần. Nạp 25.000 sẽ nhận được toàn bộ. Phần thưởng các mốc sẽ được trả về túi đồ trong 5 ngày. Khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động sẽ được giữ lại 5 ngày để cho người chơi nhận phần thưởng

NOTE: Phần thưởng không tự động trả về thư/túi đồ mỗi ngày, phải Click nhận

Sự kiện 4: Cây Rung Tiền

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp 1000vàng +1 lần tưới cây

2. Tiêu 2000vàng +1 lần tưới cay

Chú ý: 1 ngày + lần tưới cây tối đa 5 lần

3. Cây Rung Tiền chia thanh 2 thời kỳ

[Thời Kỳ Trông] - Tưới Cây

Tưới cây liên tục trong 5 ngày từ cây non lên cây Lv 3 sẽ hoàn trả lại vàng

Cấp Cây Hoàn trả Vàng
Cây Non 0
Cây Lv 1 5000
Cây Lv 2 15000
Cây Lv 3 25000

Ví dụ: Sau khi hết thời gian hoạt động 5 ngày, nếu cây của bạn đạt Lv 1 sẽ được nhận hoàn trả là 6000vàng, 6000vàng này sẽ được nhận trong Thời Kỳ trả lễ

Mỗi lần tưới cây ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Đại lễ bao ngọc cấp 4 1
Lễ Bao năm mới 1
Rương ngọc cấp 4 1
Siêu cực phẩm tiên đậu 1
Phù thăng cấp thần khí 1
Phích lịch cương toàn 1
Thẻ bạc cấp 10 5
Đột phi phù thạch 5

[Thời kỳ trả vàng] - Trả Lễ

1. Nhận hoàn trả vàng thủ công, không nhận qua ngày mất, vàng hoàn trả không gửi qua thư

2. Hoàn trả vàng sẽ chia đều ra 5 ngày để nhận

 

Sự Kiện 5: Tụ Hồn Bồn

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Tụ Bảo Bồn sau khoảng thời gian từ 00h00 - 23h00 sẽ ngừng đặt cược, 23h00 công bố kết quả trúng thưởng và trao thưởng qua THƯ, sau đó 00h00  sẽ tiến vào vòng mới

2.  Chọn số sẽ tiêu hao cơ hội chọn số , đặt cược thành công sẽ tự động tăng 100 vàng vào quỹ thưởng (5p tăng 1 lần)

4. Nếu số trúng được bị đặt nhiều lần thì sẽ chia đều số vàng thưởng, mỗi số tối đa không được quá 10000vàng

5. Mỗi lần nạp thành công 100vàng sẽ tăng 1 lần giới hạn chọn số

6. Đối với người chơi không nạp 1 ngày chỉ được đặt 3 lần

7. Tiêu 200vàng để mua Siêu Trị Lễ Bao sẽ nhận được 1 lượt đặt số

8. Có thể xem lại những số đã chọn khi click vào nút Số của tôi

Sự kiện 6: Z Chiến Sĩ Tập Kết

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp 10vàng nhận 2 huy chương 

2. Tiêu 1000vàng nhận 200 huy chuong

Chú ý: Tiêu vàng mới được nhận huy chương , tiêu huy chương  không tính

3. Khi mua tướng hoặc lễ bao sẽ ưu tiên tính huy chương , nếu không đủ sẽ dùng vàng bổ sung 1 vàng = 1 huy chương

4. Mức vàng bổ sung nếu tiêu hao 1000vàng sẽ nhận 200 huy chương

5. Tướng đã có không thể mua lại, không tính lễ quyến

Sự Kiện 7: Hồng Lợi

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi ngày nạp vàng và tiêu vàng/lễ quyến đủ mức chỉ định sẽ nhận được quà tương ứng. mỗi túi quà chỉ nhận được 1 lần

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset số điểm tiêu/nạp về 0 

Sự Kiện 8: 7 Viên Ngọc Rồng

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Thu thập Long Châu nhận quàn, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm cầu nguyện sẽ nhận được phần thưởng của 1 viên Long Châu (phần thưởng sẽ được tự động gửi vào thư khi đủ điểm cầu nguyện)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Hoàn trả Thần Long, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm click vào túi quà sẽ nhận được phần thưởng (phần thưởng được gửi thẵng vào túi đồ)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Sự Kiện 9: Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, khi đạt đủ cấp độ VIP yêu cầu sẽ được mua túi quà tương ứng. Mỗi túi quà chỉ được 3 lần

NOTE: Qua ngày không reset số lần mua

Sự Kiện 10: Đổi Thần Trang

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Mỗi ngày có 3 lần quay thưởng miễn phí

2. Tiêu vàng hoặc lễ quyến có thể quay thưởng trong Tranh Đoạt Mảnh sẽ nhận được mảnh trang bị và đạo cụ

3. Mảnh trang bị dùng để Ghép lại đổi lấy THẦN TRANG

Sự Kiện 11:  Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 02/02 - 23h59 06/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.