Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 03/01 - 07/01 TIệM BáNH QUY LãO

Sự kiện 1: Tiệm Bánh Quy Lão

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp Vang sẽ kích hoạt Quỹ bảo bảo tướng ứng theo từng mốc

                  a. Nạp 1000vàng kích hoạt Goku

                  b. Nạp 2000vàng kích hoạt Krillin

                  c. Nạp 4000vàng kích hoạt Bulma

2. Tổng  cộng có 3 mức quỹ, mỗi quỹ sẽ hoàn trả Vàng khác nhau, có thể nuôi 1 múc 3 quỹ

3. Quỹ bảo bảo cấp càng cao sẽ nhận được hoàn trả Vàng càng nhiều

4. Mỗi 1 bảo bảo thăng cấp sẽ nhận được 1 lễ bao thăng cấp

5. Mỗi ngày có 2 lần làm mới miễn phí, 3 lần làm mới bằng vàng, 0h mỗi ngày sẽ reset lại số lần. Mỗi ngày cung cấp thực phẩm có giới hạn

6. Có 4 loại thức ăn, giá của mỗi loại thức ăn và exp là khác nhau

                  a. Sữa: 5exp - 50vàng

                  b. Bánh Vòng: 10exp - 100vàng

                  c. Kem: 20exp - 200vàng

                  d. Bánh Gato: 40exp - 400vàng

7. Mỗi lần nạp 1000 vàng sẽ nhận được 1 lễ bao thực phẩm, mở lễ bao sẽ nhận được 1 trong 4 loại vật phẩm

8. Trước khi hoạt động kết thúc 30 phút sẽ chốt sổ, không thể tiếp tục nuôi bảo bảo, phần thưởng sẽ gửi qua thư 0h30 ngày hôm sau

Sự kiện 2: Cây Rung Tiền

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp 1000vàng +1 lần tưới cây

2. Tiêu 2000vàng +1 lần tưới cay

Chú ý: 1 ngày + lần tưới cây tối đa 5 lần

3. Cây Rung Tiền chia thanh 2 thời kỳ

[Thời Kỳ Trông] - Tưới Cây

Tưới cây liên tục trong 5 ngày từ cây non lên cây Lv 3 sẽ hoàn trả lại vàng

Cấp Cây Hoàn trả Vàng
Cây Non 0
Cây Lv 1 5000
Cây Lv 2 15000
Cây Lv 3 25000

Ví dụ: Sau khi hết thời gian hoạt động 5 ngày, nếu cây của bạn đạt Lv 1 sẽ được nhận hoàn trả là 6000vàng, 6000vàng này sẽ được nhận trong Thời Kỳ trả lễ

Mỗi lần tưới cây ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Đại lễ bao ngọc cấp 4 1
Lễ Bao năm mới 1
Rương ngọc cấp 4 1
Siêu cực phẩm tiên đậu 1
Phù thăng cấp thần khí 1
Phích lịch cương toàn 1
Thẻ bạc cấp 10 5
Đột phi phù thạch 5

[Thời kỳ trả vàng] - Trả Lễ

1. Nhận hoàn trả vàng thủ công, không nhận qua ngày mất, vàng hoàn trả không gửi qua thư

2. Hoàn trả vàng sẽ chia đều ra 5 ngày để nhận

 

Sự kiện 3: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới.

Sự Kiện 4: Quà Tháp Karin

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi mốc nạp 1000 vàng, 5000 vàng, 10.000 vàng chỉ được nhận 1 lần. Nạp 25.000 sẽ nhận được toàn bộ. Phần thưởng các mốc sẽ được trả về túi đồ trong 5 ngày. Khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động sẽ được giữ lại 5 ngày để cho người chơi nhận phần thưởng

NOTE: Phần thưởng không tự động trả về thư/túi đồ mỗi ngày, phải Click nhận

Sự Kiện 5: 7 Viên Ngọc Rồng

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Thu thập Long Châu nhận quàn, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm cầu nguyện sẽ nhận được phần thưởng của 1 viên Long Châu (phần thưởng sẽ được tự động gửi vào thư khi đủ điểm cầu nguyện)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Hoàn trả Thần Long, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm click vào túi quà sẽ nhận được phần thưởng (phần thưởng được gửi thẵng vào túi đồ)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Sự Kiện 6: Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, khi đạt đủ cấp độ VIP yêu cầu sẽ được mua túi quà tương ứng. Mỗi túi quà chỉ được 3 lần

NOTE: Qua ngày không reset số lần mua

Sự Kiện 7: Giới Vương Bảo Hạp

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Bảo rương có thể tự động thay đổi, bảo rương khác nhau sẽ ra đạo cụ khác nhau (không hạn chế số lần mở rương).

2.Mỗi ngày mở rương có thêm phần thưởng, qua ngày sẽ thiết lập lại rương

3.Tổng tích lũy mở các loại bảo rương có thể nhận được rương phần thưởng của Giới Vương Bảo Hạp

4.Mở 1 lần tốn 200vàng, mở 10 lần giảm 20% còn 1600vàng

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp bất kì sẽ nhận được lễ bao miễn phí giá trị hơn 200 vàng

Sự Kiện 8: Mua Chung Vui Vẻ

Thời gian: 0h00 15/10 - 23h59 19/08

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Mua chung liên Server chia làm 2 giai đoạn

 [Hướng dẫn đặt Báo Danh]--- Kỳ báo danh

- Trong kỳ báo danh, người chơi các Server có thể báo danh, số người báo danh càng nhiều vật phẩm càng rẻ, khi giá giảm xuống thấp nhất sẽ không giảm nữa

Chú ý: báo danh cần đủ vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm hiện tại, báo danh thành công không trừ vàng hoặc lễ quyến, chỉ tính tư cách báo danh

 [Hướng dẫn Mua]--- Kỳ mua

- Người chơi báo danh thành công vào kỳ mua có 10 phút, mỗi lần mua chung chỉ mua được 1 lần, sau khi mua sẽ trừ vàng và lễ quyến tương ứng giá hiện tại

Sự Kiện 9: Kì Trân Bảo Tháp

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, sử dụng vàng để quay thưởng.Mỗi tầng tiêu số vàng khác nhau, tầng càng cao vàng càng nhiều

2. Quay thưởng bắt đầu từ thầng thấp nhất, mỗi lần quay trúng sẽ điểm sáng phần thưởng. Điểm sáng toàn bộ tầng thì lên 1 tầng cao hơn.Tầng càng cao phần thưởng càng ít nhưng giá trị lại cao hơn

3.Trong cùng 1 tầng ô phần thưởng có thể bị lặp lại nhiều lần

4.Quay đến tầng cao nhất sẽ kết thúc hoạt động

5.Quay trúng ô nào ô đó sẽ sáng lên, phần thưởng trong ô tự động vào túi đồ (không qua thư)

Sự Kiện 10: Thần Long Cự Lễ

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Tổng cộng có 8 mốc, tích nạp để kích hoạt

2.Khi tích nạp đủ mức sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua quà

3.Mỗi mốc thường miễn phí chỉ được nhận 1 lần

Sự Kiện 11:  Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 03/01 - 23h59 07/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.