Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 07/02 - 11/02 MìNH CHị CHấP HếT

Sự Kiện 1: Shop Chợ Đen

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 2: Ngân Hàng Long Châu

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 3: Đại Thám Bảo

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 4: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 5: Quà của Goku 

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 6: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 7: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 8:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 9: Shop Giảm Giá

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 10:  Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 0h00 07/02 - 23h59 11/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.