Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 12/02 - 16/02 BướC NHảY THờI GIAN - THầN CHRONOA

Sự Kiện 1: Nạp Liên Server

Thời gian: 0h00 12/02 - 23h59 18/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 2:  Goku Hạ Tuế

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

 

Sự kiện 3: Đệ Nhất Thương Hội

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 4: Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển 

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự kiện 5: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ\

Sự Kiện 6: Quà Tháp Karin

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 7: Tụ Hồn Bồn

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 8: Hồng Lợi

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 9: 7 Viên Ngọc Rồng

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 10: Mua Chung Vui Vẻ

Thời gian: 00h00 23/01 - 23h59 27/01

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 11: Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 12:  Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 10h00 12/02 - 23h59 16/02

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.