Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S103 10:00 17/02

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-102
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 20/09 - 24/09 THươNG HộI Đệ NHấT


Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp 10 vàng = 1 điểm, mỗi nhận free 50 điểm thăm dò

2.Tích nạp nhận được thêm phần thưởng

3.Thăm dò mở thưởng tiêu hao điểm thăm dò

4.Phần thưởng gửi vào túi đồ

Sự kiện 2: Đệ Nhất Thương Hội

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

  1. Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể mua tất cả các vật phẩm trong thương hội
  2. Trong đệ nhất thương hội có 5 loại thương hội, chia thành thương hội Tướng, Cố Vấn, Trang Bị và vật phẩm
  3. Người chơi có thể tạo mới toàn bộ thương hội hoặc chỉ làm mới từng thương hội riêng biệt. 200v cho việc làm mới toàn bộ và 50 vàng cho từng thương hội riêng
  4. Ngoài ra có thể dùng vàng để làm mới để được giảm giá. Làm mới sẽ ngẫu nhiên giảm hoặc tăng giá đang được bán
  5. Khi dùng vàng để làm mới hoặc mua tướng, cố vấn, vật phẩm sẽ tích lũy được điểm. Dùng điểm đổi những vật phẩm có giá trị khác tại shop điểm 
  6. Tướng đã có không thể mua lại

Sự kiện 3: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới.

Sự kiện 4: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự Kiện 5: Thần Long Lạc Viên

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được Phiếu Quát Quát

NOTE: Cùng 1 nhiệm vụ chỉ có thể nhận và hoàn thành 1 lần, 00h00 mỗi ngày nhiệm vụ sẽ được làm mới lại

2.Sử dụng Phiếu Quát Quát để lật thẻ bài, nếu sử dụng hết phiếu có thể dùng vàng để thay thế (không tính lễ quyến), mỗi lượt dùng bằng 50 vàng

3.Mỗi lần lật thẻ ra 3 hình giống nhau (không cần phải mở giống nhau liên tục), sẽ nhận thưởng Long Châu tương ứng, ngẫu nhiên lật thẻ bài có thể nhận Long Châu Lôi Đạt Đồ Án phần thưởng vòng đó sẽ được x2

4.Lật đủ 20 thẻ sẽ kích hoạt rương lễ bao, mỗi rương lễ bao chứa 2 Long Châu

5.Long Châu tích lũy được sử dụng để đổi vật phẩm trong SHOP Thần Long. Mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần quy đổ

Sự kiện 6: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự kiện 7Shop Giảm Giá

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự Kiện 8 : Đổi Thần Trang

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Mỗi ngày có 3 lần quay thưởng miễn phí

2. Tiêu vàng hoặc lễ quyến có thể quay thưởng trong Tranh Đoạt Mảnh sẽ nhận được mảnh trang bị và đạo cụ

3. Mảnh trang bị dùng để Ghép lại đổi lấy THẦN TRANG

Bộ Nguyên Khí

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 75

2 món

Miễn thương 4%

Võ Đạo Côn 75
Ba Tiêu Phiến 75
Đầu Khôi 75
Hung Giáp  75

4 món

Sức mạnh 900

Tinh thần 900

Phi Phong 75
Ngoa  75

6 món

Sát thương 6%

Yêu Đái 75

Bộ Địa Ngục

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 85

2 món

Miễn thương 5%

Võ Đạo Côn 85
Ba Tiêu Phiến 85
Đầu Khôi 85
Hung Giáp  85

4 món

Sức mạnh 1100

Tinh thần 1150

Phi Phong 85
Ngoa  85

6 món

Sát thương 7%

Yêu Đái 85

Bộ Kỹ Thuật Gero

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 95

2 món

Miễn thương 7%

Võ Đạo Côn 95
Ba Tiêu Phiến 95
Đầu Khôi 95
Hung Giáp  95

4 món

Sức mạnh 2400

Tinh thần 2400

Phi Phong 95
Ngoa  95

6 món

Sát thương 9%

Nhanh nhẹn  1000

Yêu Đái 95

Bộ Ma Hoá

 

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 105

2 món

Miễn thương 8%

Võ Đạo Côn 105
Ba Tiêu Phiến 105
Đầu Khôi 105
Hung Giáp  105

4 món

Sức mạnh 2600

Tinh thần 2600

Phi Phong 105
Ngoa  105

Sự Kiện 9: Thần Long Lạc Viên

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 29/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được Phiếu Quát Quát

NOTE: Cùng 1 nhiệm vụ chỉ có thể nhận và hoàn thành 1 lần, 00h00 mỗi ngày nhiệm vụ sẽ được làm mới lại

2.Sử dụng Phiếu Quát Quát để lật thẻ bài, nếu sử dụng hết phiếu có thể dùng vàng để thay thế (không tính lễ quyến), mỗi lượt dùng bằng 50 vàng

3.Mỗi lần lật thẻ ra 3 hình giống nhau (không cần phải mở giống nhau liên tục), sẽ nhận thưởng Long Châu tương ứng, ngẫu nhiên lật thẻ bài có thể nhận Long Châu Lôi Đạt Đồ Án phần thưởng vòng đó sẽ được x2

4.Lật đủ 20 thẻ sẽ kích hoạt rương lễ bao, mỗi rương lễ bao chứa 2 Long Châu

5.Long Châu tích lũy được sử dụng để đổi vật phẩm trong SHOP Thần Long. Mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần quy đổ

Sự kiện 10:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự kiện 11: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 0h00 20/09 - 23h59 24/09

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.