Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 20/10 - 24/10 THầN TướNG GT XUấT HIệN

Sự kiện 1: Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển 

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp đủ 500vàng nhận được 1 lần quay vàng,mỗi ngày tối đa 100 lần

2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần quay lễ quyến miễn phí

3. Trong thời gian hoạt động, tiêu 500vàng nhận được 1 lần quay lễ quyến, mỗi ngày tối đa 100 lần

Sự kiện 2: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới.

Sự Kiện 3: Tụ Hồn Bồn

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Tụ Bảo Bồn sau khoảng thời gian từ 00h00 - 23h00 sẽ ngừng đặt cược, 23h00 công bố kết quả trúng thưởng và trao thưởng qua THƯ, sau đó 00h00  sẽ tiến vào vòng mới

2.  Chọn số sẽ tiêu hao cơ hội chọn số , đặt cược thành công sẽ tự động tăng 100 vàng vào quỹ thưởng (5p tăng 1 lần)

4. Nếu số trúng được bị đặt nhiều lần thì sẽ chia đều số vàng thưởng, mỗi số tối đa không được quá 10000vàng

5. Mỗi lần nạp thành công 100vàng sẽ tăng 1 lần giới hạn chọn số

6. Đối với người chơi không nạp 1 ngày chỉ được đặt 3 lần

7. Tiêu 200vàng để mua Siêu Trị Lễ Bao sẽ nhận được 1 lượt đặt số

8. Có thể xem lại những số đã chọn khi click vào nút Số của tôi

 

Sự Kiện 4: Shop Chợ Đen

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Người chơi sử dụng Vàng làm mới hoặc mua tướng có thể nhận được điểm tích lũy để nhận quà.

2.Cứ mỗi 12h kể từ khi người chơi đăng nhập vào trò chơi lần đầu mở giao diện sự kiện, người chơi sẽ được Làm mới ngay miễn phí 1 lần.

3.Vàng để mua hoặc làm mới trong Shop Chợ Đen  sẽ được chuyền thành điểm tích lũy (1vàng =  1 điểm tích lũy).điểm tích lũy đạt điều kiện có thẻ nhận quà điểm tích  lũy

4.Hoạt động này không tính lễ quyến

5.Không thể mua lại tướng đã có

Sự Kiện 5: Thần Long Lạc Viên

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được Phiếu Quát Quát

NOTE: Cùng 1 nhiệm vụ chỉ có thể nhận và hoàn thành 1 lần, 00h00 mỗi ngày nhiệm vụ sẽ được làm mới lại

2.Sử dụng Phiếu Quát Quát để lật thẻ bài, nếu sử dụng hết phiếu có thể dùng vàng để thay thế (không tính lễ quyến), mỗi lượt dùng bằng 50 vàng

3.Mỗi lần lật thẻ ra 3 hình giống nhau (không cần phải mở giống nhau liên tục), sẽ nhận thưởng Long Châu tương ứng, ngẫu nhiên lật thẻ bài có thể nhận Long Châu Lôi Đạt Đồ Án phần thưởng vòng đó sẽ được x2

4.Lật đủ 20 thẻ sẽ kích hoạt rương lễ bao, mỗi rương lễ bao chứa 2 Long Châu

5.Long Châu tích lũy được sử dụng để đổi vật phẩm trong SHOP Thần Long. Mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần quy đổ

Sự kiện 6: Lợi Tức Năm Mới

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp 1 lần đạt mức sẽ nhận được hoàn trả vàng

Chú ý: Mỗi mức hoàn trả chỉ nhận được 1 lần. Hoàn trả vàng gửi qua thư

2. Cùng 1 mốc hoàn trả, nạp 2 lần cũng chỉ tính 1 lần hoàn trả

3. Vàng hoàn trả không tăng kinh nghiệm VIP

Ví dụ: Nạp 500vàng sẽ nhận thêm 800vàng, tổng cộng sau khi nạp sẽ là 1300vàng

Sự kiện 7: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự kiện 8Shop Giảm Giá

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự kiện 9: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự Kiện 10: Đổi Thần Trang

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Mỗi ngày có 3 lần quay thưởng miễn phí

2. Tiêu vàng hoặc lễ quyến có thể quay thưởng trong Tranh Đoạt Mảnh sẽ nhận được mảnh trang bị và đạo cụ

3. Mảnh trang bị dùng để Ghép lại đổi lấy THẦN TRANG

Sự kiện 11:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự kiện 12: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 20/10 - 23h59 24/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.