Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S103 10:00 17/02

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-102
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 30/09 - 04/10


Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp 10 vàng = 1 điểm, mỗi nhận free 50 điểm thăm dò

2.Tích nạp nhận được thêm phần thưởng

3.Thăm dò mở thưởng tiêu hao điểm thăm dò

4.Phần thưởng gửi vào túi đồ

Sự kiện 2: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới.

Sự Kiện 3: Quà của Goku 

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Quà 1 Lễ Bao Siêu Giá Trị

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp bất kì sẽ nhận được lễ bao miễn phí giá trị hơn 200 vàng,

Quà 2 Nạp 1 Lần Ưu Đãi

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp 1 lần đạt mức chỉ định nhận được lễ bao tương ứng, nhưng chỉ được chọn 1 trong 4 phần quà, nhận lễ bao xong hoạt động tự động biến mất

NOTE: Nạp không cộng dồn. Nếu đã nạp  5000 vàng là đủ điều kiện để nhận túi quà 2 nhưng không nhận lần sau nạp  10.000 vàng thì sẽ chỉ nhận được túi quà 3

Phần Thưởng các túi qà

Quà 1

Quà 2

Quà 3

Quà 4

Sự kiện 4: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự kiện 5: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự kiện 6: Kho Báu Thần Long

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Quay miễn phí, mỗi lần quay miễn phí cách nhau 30 phút, quay miễn phí không tăng ĐTL

Quay bằng vàng mỗi lượt tốn 100 vàng, ngoài ra nếu chọn quay nhanh 10 lần giảm còn 900 vàng, quay nhanh 50 lần giảm còn 4000 vàng

Có thể dùng lễ quyến để quay

Có thể xem lại lịch sử nhận vật phẩm khi quay số lượng nhiều

Chú ý: Để tham gia quay bằng vàng, yêu cầu người chơi VIP phải đạt cấp độ VIP 3 trở lên

Mỗi 1 lượt quay sẽ tích lũy 1 điểm, điểm tích lũy có tác dụng dùng để đổi các vật phẩm hoặc tướng ở trong shop điểm tích lũy

Shop điểm tích lũy

Sự kiện 7Shop Giảm Giá

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự Kiện 8: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp đạt mức chỉ định sẽ nhận miễn phí quà nạp hàng ngày. Tham gia nạp còn có thể nhận được phần thưởng quà tặng toàn Server

2.Số lượng tặng có giới hạn, ai nạp sớm nhận trước, khi số lượng quà của toàn Server về 0 thì sẽ không còn được nhận nữa

3.Mỗi mốc quà chỉ được nhận 1 lần. 00h00 mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng nạp mỗi ngày và quà thưởng toàn Server

Sự Kiện 9: Chiêm Tinh 

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng

2.Mỗi ngày sẽ có 3 lượt miễn phí, hết lượt có thể dùng vàng để tiếp tục tham gia, 100vàng/1 lần quay, 1000vàng/10 lần quay.

3.Mỗi ngày nhận 3 lượt quay miễn phí, 00h00 sẽ reset lượt quay, số lượt quay này không tính lũy cho ngày mới

5.Mỗi lượt quay ngẫu nhiên sẽ được 1 con số. Số này được chia thành 2 loại: Chẵn và Lẻ. Số Chẵn sẽ tăng điểm lên, số lẻ sẽ trừ điểm xuống. Dựa vào số điểm mà sẽ nhận được Ngọc tương ứng

Ví dụ:  Quay 3 vòng tích lũy được Thủy tinh ma pháp là 19 điểm, bạn sẽ nhận được 10 viên ngọc

 

6.Tiêu vàng tích lũy(chỉ tính khi tiêu trong Chiêm Tinh) sẽ nhận thêm ngọc tương ứng khi đạt yêu cầu

NOTE: Phần thưởng qua ngày không reset, chỉ nhận được 1 lần

7.Tích đủ số ngọc theo yêu cầu sẽ nhận được Túi Hầu Bao, mỗi túi sẽ có phần thưởng và Danh Hiệu đặc biệt dùng trong PVP

 Bộ 3 danh hiệu dành riêng cho PVP

Danh Hiệu

Thuộc Tính

Thời Hạn
Chúa Tể

Vật Công 15000

Khí Công 15000

Tốc Độ 15000

Sinh Mệnh 100000

30 ngày

Ngự Phong

Vật Công 12000

Khí Công 12000

Tốc Độ 12000

Sinh Mệnh 50000

30 ngày

Liệp Nhân

Vật Công 8000

Khí Công 8000

Tốc Độ 8000

Sinh Mệnh 30000

30 ngày
 

Sự kiện 10:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự Kiện 11: Hồng Lợi

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi ngày nạp vàng và tiêu vàng/lễ quyến đủ mức chỉ định sẽ nhận được quà tương ứng. mỗi túi quà chỉ nhận được 1 lần

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset số điểm tiêu/nạp về 0 

Sự Kiện 12: Giới Vương Bảo Hạp

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Bảo rương có thể tự động thay đổi, bảo rương khác nhau sẽ ra đạo cụ khác nhau (không hạn chế số lần mở rương).

2.Mỗi ngày mở rương có thêm phần thưởng, qua ngày sẽ thiết lập lại rương

3.Tổng tích lũy mở các loại bảo rương có thể nhận được rương phần thưởng của Giới Vương Bảo Hạp

4.Mở 1 lần tốn 200vàng, mở 10 lần giảm 20% còn 1600vàng

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp bất kì sẽ nhận được lễ bao miễn phí giá trị hơn 200 vàng

Sự kiện 13: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 0h00 30/09 - 23h59 04/10

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.