Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S112 10:00 07/04

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-109

Tin Tức

10h ngày 03/05 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S57

10h ngày 03/05 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S57 [ Tin tức ] - Ngày 02/05/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S57 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 29/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S56

10h ngày 29/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S56 [ Tin tức ] - Ngày 29/04/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S56 tại 7...

Xem thêm...

19h ngày 28/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S55

19h ngày 28/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S55 [ Tin tức ] - Ngày 28/04/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S55 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 28/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S54

10h ngày 28/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S54 [ Tin tức ] - Ngày 27/04/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S54 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 24/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S53

10h ngày 24/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S53 [ Tin tức ] - Ngày 24/04/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S53 tại 7...

Xem thêm...

【Thông Báo】Cập nhật giao diện Trang Chủ mới

【Thông Báo】Cập nhật giao diện Trang Chủ mới [ Tin tức ] - Ngày 24/04/2019

 Nhằm hoàn thiện thêm trải nghiệm của Game 7 Viên Ngọc Rồng...

Xem thêm...

17h ngày 23/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S52

17h ngày 23/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S52 [ Tin tức ] - Ngày 23/04/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S52 tại 7...

Xem thêm...