Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113

Tin Tức

17h ngày 13/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S46

17h ngày 13/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S46 [ Tin tức ] - Ngày 20/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h ngày 13/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S45

10h ngày 13/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S45 [ Tin tức ] - Ngày 20/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

17h ngày 12/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S44

17h ngày 12/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S44 [ Tin tức ] - Ngày 20/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h ngày 12/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S43

10h ngày 12/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S43 [ Tin tức ] - Ngày 20/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

【Thông Báo】Cập nhật Tính năng nạp card vào Ví

【Thông Báo】Cập nhật Tính năng nạp card vào Ví [ Tin tức ] - Ngày 20/04/2019

Đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào...

Xem thêm...

10h ngày 09/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S42

10h ngày 09/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S42 [ Tin tức ] - Ngày 09/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h ngày 08/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S41

10h ngày 08/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S41 [ Tin tức ] - Ngày 20/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...