Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S114 11:00 20/05

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-111

Tin Tức

19h- 15/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S13

19h- 15/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S13 [ Tin tức ] - Ngày 15/03/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

14h- 15/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S12

14h- 15/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S12 [ Tin tức ] - Ngày 16/03/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h- 15/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S11

10h- 15/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S11 [ Tin tức ] - Ngày 15/03/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

11h- 14/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S8, S9, S10

11h- 14/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S8, S9, S10 [ Tin tức ] - Ngày 15/03/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h-14/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S5, S6, S6

10h-14/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S5, S6, S6 [ Tin tức ] - Ngày 15/03/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h-14/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S2, S3, S4

10h-14/03 mở máy chủ Ngọc Rồng S2, S3, S4 [ Tin tức ] - Ngày 15/03/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S1 từ 10h ngày 14/03

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S1 từ 10h ngày 14/03 [ Tin tức ] - Ngày 13/06/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...