Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113

Tin Tức

Chuỗi Sự Kiện Tuần 21/06 - 25/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 21/06 - 25/06 [ Tin tức ] - Ngày 22/06/2020

  Sự Kiện 1: Thần Long Cự Lễ    Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 16/06 - 20/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 16/06 - 20/06 [ Tin tức ] - Ngày 19/06/2020

Sự Kiện 1: Quà Của Goku  Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 11/06 - 15/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 11/06 - 15/06 [ Tin tức ] - Ngày 11/06/2020

Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo Mỗi ngày nhận 50 điểm , tích lũy...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Mới 06/06 - 10/06

Chuỗi Sự Kiện Mới 06/06 - 10/06 [ Tin tức ] - Ngày 08/06/2020

  Sự Kiện 1: Thần Long Cự Lễ    Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Mừng Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi

Chuỗi Sự Kiện Mừng Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi [ Tin tức ] - Ngày 01/06/2020

Sự Kiện 1: 7 Viên Ngọc Rồng  Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 27/05 - 31/05

Chuỗi Sự Kiện Tuần 27/05 - 31/05 [ Tin tức ] - Ngày 27/05/2020

Sự Kiện 1: Quà Của Goku  Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Mới 22/05 - 26/05

Chuỗi Sự Kiện Mới 22/05 - 26/05 [ Tin tức ] - Ngày 25/05/2020

Sự Kiện 1: Thần Long Cự Lễ Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp...

Xem thêm...