Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113

Tin Tức

Chuỗi Sự Kiện Tuần 12/04 - 16/04 Z Chiến Sĩ Tập Kết

Chuỗi Sự Kiện Tuần 12/04 - 16/04 Z Chiến Sĩ Tập Kết [ Tin tức ] - Ngày 13/04/2020

Sự Kiện 1: Z Chiến Sĩ Tập Kết  Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

10h ngày 13/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S113

10h ngày 13/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S113 [ Tin tức ] - Ngày 13/04/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S113 tại 7...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 07/04 - 11/04 Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển

Chuỗi Sự Kiện Tuần 07/04 - 11/04 Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2020

  Sự Kiện 1: Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển 1.Vòng Quay...

Xem thêm...

10h ngày 07/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S112

10h ngày 07/04 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S112 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S112 tại 7 Viên...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần Giỗ Tổ Hùng Vương 02/04 - 06/04

Chuỗi Sự Kiện Tuần Giỗ Tổ Hùng Vương 02/04 - 06/04 [ Tin tức ] - Ngày 02/04/2020

Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo Mỗi ngày nhận 50 điểm , tích lũy...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 28/03 - 01/04 Z Chiến Sĩ Tập Kết

Chuỗi Sự Kiện Tuần 28/03 - 01/04 Z Chiến Sĩ Tập Kết [ Tin tức ] - Ngày 30/03/2020

Sự Kiện 1: Z Chiến Sĩ Tập Kết  Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

10h ngày 29/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S110

10h ngày 29/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S110 [ Tin tức ] - Ngày 29/03/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S110 tại 7 Viên...

Xem thêm...