Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113

Tin Tức

Chuỗi Sự Kiện Tuần 23/03 - 28/03 Thần Long Lạc Viên

Chuỗi Sự Kiện Tuần 23/03 - 28/03 Thần Long Lạc Viên [ Tin tức ] - Ngày 23/03/2020

 Sự Kiện 1: Thần Long Cự Lễ   Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

10h ngày 23/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S109

10h ngày 23/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S109 [ Tin tức ] - Ngày 23/03/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S109 tại 7...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 18/03 - 22/03 Đệ Nhất Thương Hội

Chuỗi Sự Kiện Tuần 18/03 - 22/03 Đệ Nhất Thương Hội [ Tin tức ] - Ngày 18/03/2020

Sự Kiện 1: Đệ Nhất Thương Hội  Trong thời gian sự kiện người chơi...

Xem thêm...

10h ngày 18/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S108

10h ngày 18/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S108 [ Tin tức ] - Ngày 18/03/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S108 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 14/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S107

10h ngày 14/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S107 [ Tin tức ] - Ngày 14/03/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S107 tại 7...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 13/03 - 17/03 Nạp Tiền Nhận Trả Lễ

Chuỗi Sự Kiện Tuần 13/03 - 17/03 Nạp Tiền Nhận Trả Lễ [ Tin tức ] - Ngày 13/03/2020

Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo  Mỗi ngày nhận 50 điểm , tích...

Xem thêm...

10h ngày 10/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S106

10h ngày 10/03 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S106 [ Tin tức ] - Ngày 10/03/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S106 tại 7...

Xem thêm...