Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113

Tin Tức

Chuỗi Sự Kiện Tuần 08/03 - 12/03 Chiêm Tinh Ma Pháp Cầu

Chuỗi Sự Kiện Tuần 08/03 - 12/03 Chiêm Tinh Ma Pháp Cầu [ Tin tức ] - Ngày 09/03/2020

Sự Kiện 1: Chiêm Tinh Ma Pháp Cầu  Cách thức giam...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 03/03 - 07/03 Siêu Cấp BB

Chuỗi Sự Kiện Tuần 03/03 - 07/03 Siêu Cấp BB [ Tin tức ] - Ngày 03/03/2020

Sự Kiện 1: Shop Chợ Đen  Trong thời gian sự kiện người chơi có...

Xem thêm...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 27/02 - 03/02 Thần Dabura

Chuỗi Sự Kiện Tuần 27/02 - 03/02 Thần Dabura [ Tin tức ] - Ngày 28/02/2020

Sự Kiện 1: Z Chiến Sĩ Tập Kết  Trong thời gian sự kiện người...

Xem thêm...

10h ngày 27/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S104

10h ngày 27/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S104 [ Tin tức ] - Ngày 27/02/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S104 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 17/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S103

10h ngày 17/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S103 [ Tin tức ] - Ngày 17/02/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S103 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 12/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S102

10h ngày 12/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S102 [ Tin tức ] - Ngày 12/02/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S102 tại 7...

Xem thêm...

10h ngày 07/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S101

10h ngày 07/02 Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S101 [ Tin tức ] - Ngày 07/02/2020

Tưng bừng chào mừng máy chủ Ngọc Rồng S101 tại 7...

Xem thêm...