Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Tin Tức

CHUỗI Sự KIệN TUầN 03/03 - 07/03 SIêU CấP BB

Sự Kiện 1: Shop Chợ Đen

 Trong thời gian sự kiện người chơi có thể Làm Mới và Mua các vật phẩm Hot và Tướng.

 Bấm Làm Mới để thay đổi vật phẩm mua hiện tại, 

 Vàng dùng để Làm Mới hoặc mua vật phẩm sẽ chuyển thành điểm, đạt điều kiện sẽ nhận được mốc quà tương ứng.

 Sự Kiện 2: Thần Long Cự Lễ

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Tích Lũy đạt mốc sẽ nhận được phần quà miễn phí, có thể dùng Vàng để mua Lễ Bao thêm.

Sự Kiện 3: 7 Viên Ngọc Rồng

 Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Quyển sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Quyển và nhận quà theo mốc tiêu.

Sự Kiện 4: Vip Đại Lễ Bao

 Người chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

Sự Kiện 5: Mua Chung Vui Vẻ

 Trong thời gian sự kiện người chơi Báo Danh Mua vật phẩm, càng nhiều người báo danh vật phẩm thì giá vật phẩm càng giảm.

 Báo Danh thành công không trừ Vàng hay Quyển.

 Sau khi hết thời gian Báo Danh Mua người chơi có thể mua vật phẩm với giá hiển thị ở sự kiện.

Sự Kiện 6: Hồng Lợi

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Tiền hoặc Tiêu Phí đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Sự Kiện 7: Khu Vườn Làng Penguin

Sự Kiện 8: Cây Rung Tiền

  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game và Tiêu Phí sẽ nhận được lượt tưới cây.

  Tùy vào Level của cây sẽ nhận trả lễ 5 ngày.

Sự Kiện 9: Quà Tháp Karin

   Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Quà Tặng

  Mỗi con Quà Tặng chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

  Nạp 1 Lần 20000 nhận cả 3 Quà Tặng


Sự Kiện 10: Phúc Lợi Nạp Tiền

Nạp 1 lần

 Trong thời gian hoạt động người chơi nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận quà theo mốc

Tích nạp

 Trong thời gian hoạt động người chơi Tích Nạp đạt mốc sẽ nhận được quà

Nạp tiền hoàn lại 20% Vàng

 Trong thời gian hoạt động khi người chơi Nạp Vàng sẽ được hoàn trả thêm 20% giá trị nạp, lưu ý 20% thưởng không tính điểm VIP và Hoạt Động Nạp

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.