Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Tin Tức

CHUỗI Sự KIệN TUầN 13/03 - 17/03 NạP TIềN NHậN TRả Lễ

Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo

 Mỗi ngày nhận 50 điểm , tích lũy nạp thẻ nhận thêm điểm

 Mở thưởng Đại Thám Bảo cần tiêu điểm, sau khi mở nhận trực tiếp vào túi.

--Trạm Điện Thoại--

--Nhà Tiến Sĩ--

--Phi Thuyền--

Sự Kiện 2: 7 Viên Ngọc Rồng

  Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Quyển sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Quyển và nhận quà theo mốc tiêu.

Sự Kiện 3: Vip Đại Lễ Bao

  Người chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

Sự Kiện 4: Mua Chung Vui Vẻ

  Trong thời gian sự kiện người chơi Báo Danh Mua vật phẩm, càng nhiều người báo danh vật phẩm thì giá vật phẩm càng giảm.

  Báo Danh thành công không trừ Vàng hay Quyển.

  Sau khi hết thời gian Báo Danh Mua người chơi có thể mua vật phẩm với giá hiển thị ở sự kiện.

Sự Kiện 5: Hồng Lợi

  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Tiền hoặc Tiêu Phí đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Sự Kiện 6: Nạp Tiền Tranh Mua

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

 Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

 Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.

Sự Kiện 7: Tụ Hồn Bồn

Sự Kiện 8: Quà Tháp Karin

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Quà Tặng

  Mỗi con Quà Tặng chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

 Nạp 1 Lần 25000 nhận cả 3 Quà Tặng

Sự Kiện 9: Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển

1.Vòng Quay Vàng:

 Trong thời gian event, người chơi nạp đủ 500 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 100 lần.

2. Vòng Quay Lễ Kim

 Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay.

 Mỗi khi tiêu phí đủ 500 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 100 lần.

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.