Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S116 13:00 27/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-113
Tin Tức

CHUỗI Sự KIệN TUầN 18/03 - 22/03 Đệ NHấT THươNG HộI

Sự Kiện 1: Đệ Nhất Thương Hội

 Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các loại vật phẩm.

 Người chơi có thể Làm Mới vật phẩm bán và làm mới giá bán vật phẩm.

 Trong Chợ Thần Bí có 5 loại Shop, mỗi Shop bán các loại vật phẩm khác nhau.

Thương Hội Tướng

Thương Hội Cố Vấn

Thương Hội Trang Bị

Thương Hội Trang Sức

Thương Hội Đạo Cụ

 Vàng mà người chơi tiêu trong sự kiện sẽ được tích điểm dùng để đổi vật phẩm ở Shop Điểm.

Sự Kiện 2: Quà Của Goku

  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

  Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

Sự Kiện 3: Thuốc Vạn Năng

 Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí sẽ tích lũy điểm mua gói vật phẩm và nhận vật phẩm miễn phí.

  Đặc biệt sau khi mua hết toàn bộ vật phẩm sẽ nhận thêm phần thưởng

Sự Kiện 4: Hoàn Trả Vip

  Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

  Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

  Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

Sự Kiện 5: Shop Giảm Giá

  Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

  Sau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

Sự Kiện 6: Lợi Tức Năm Mới

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Đơn đạt mốc chỉ định sẽ nhận được  Vàng tặng thêm phát qua thư.

 Mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần.

Sự kiện 7: Hoàn Trả Long Châu

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 70% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.