Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S114 11:00 20/05

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-111
Tin Tức

【TíNH NăNG MớI】Tà ÁC CHI LựC


Phạm Vi: Áp dụng toàn Server

Hoạt động: Tính năng ingame 

Cấp sử dụng: Nhân vật bắt buộc phải chuyển sinh

I/ Giao Diện chính Tà Ác Chi Lực

- Trong phần này sẽ hiển thị cấp độ năng lực tà ác của từng nhân vật

- Năng lực tà ác sẽ có 7 cấp độ tương ứng với sức mạnh của 7 con rồng Tà Ác

II/ Vượt Ải

- Tùy thuộc vào cấp độ của nhân vật mà các phó bản Rồng Tà Ác sẽ được mở theo tương ứng với 7 phó bản

- Mỗi phó bản Rồng Tà Ác sẽ có 3 cấp độ Thường - Khó - Tinh Anh. Cấp độ càng khó nguyên liệu thu thập sẽ càng nhiều

III/ Năng Lực Tà Ác

- Mỗi phó bản Rồng Tà Ác sau khi vượt ải thành công sẽ nhận được rất nhiều nguyên liệu, hợp thành tất cả những nguyên liệu đó sẽ nhận được Cuộn Sách Tà Ác

- Sử dụng Cuộn Sách Tà Ác này để tăng chỉ số cho tất cả nhân vật

- Ở mỗi cấp Tà Ác sẽ có số lần học khác nhau, cấp độ càng cao số lần nâng cấp Năng Lực Tà Ác càng nhiều

- Chỉ số các loại Cuộn Sách Tà Ác

Bá Thế Hình Ảnh Thuộc Tính
Cấp 1 Sinh Mệnh 2000

Cấp 2

Sinh Mệnh 4800
Cấp 3 Sinh Mệnh 7200
Cấp 4 Sinh Mệnh 9600
Cấp 5 Sinh Mệnh 12000
Cấp 6 Sinh Mệnh 14400
Cấp 7 Sinh Mệnh 16800

 

Ưu Nhã Hình Ảnh Thuộc Tính
Cấp 1 Tốc độ 300
Cấp 2 Tốc độ 600
Cấp 3 Tốc độ 900
Cấp 4 Tốc độ 1200
Cấp 5 Tốc độ 1500
Cấp 6 Tốc độ 1800
Cấp 7 Tốc độ 2100

 

Cuồng Bạo Hình Ảnh Thuộc Tính
Cấp 1 Khí Công 300
Cấp 2 Khí Công 600
Cấp 3 Khí Công 900
Cấp 4 Khí Công 1200
Cấp 5 Khí Công 1500
Cấp 6 Khí Công 1800
Cấp 7 Khí Công 2100

 

Bích Lũy Hình Ảnh Thuộc Tính
Cấp 1 Vật Phòng 210
Cấp 2 Vật Phòng 420
Cấp 3 Vật Phòng 630
Cấp 4 Vật Phòng 840
Cấp 5 Vật Phòng 1050
Cấp 6 Vật Phòng 1260
Cấp 7 Vật Phòng 1470

 

Bính Chương Hình Ảnh Thuộc Tính
Cấp 1 Khí Phòng 210
Cấp 2 Khí Phòng 420
Cấp 3 Khí Phòng 630
Cấp 4 Khí Phòng 840
Cấp 5 Khí Phòng 1050
Cấp 6 Khí Phòng 1260
Cấp 7 Khí Phòng 1470

IV/ Túi Nguyên Liệu

- Ở giao diện túi, có thể xem lại tất cả các nguyên liệu nhận được Rồng Tà Ác

V/ Truyền Thừa

- Ô bên trái là tướng nhận truyền thừa - Ô bên phải là tướng truyền thừa

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.